Skolledning

Rektor

Jan Behrens, Rektor, 0302-52 18 29

Nils Funnemark, Rektor, 0707-361937

 

Projektledare

Frank Askengren, Projektledare, 073-684 44 40