Sjukfrånvaro

Om ditt barn inte kan närvara på förskolan eller om det är sjukt vill vi att du kontaktar personalen på barnets avdelning på morgonen.

  • Björnen, 0302-52 21 73
  • Skogsmusen, 0302-52 21 74
  • Igelkotten, 0302-52 21 75
  • Ekorren, 0302-52 21 76