Ny öppningsavdelning GÖTA

Från och med måndag 14 oktober kommer vi att öppna och stänga på avdelning Göta. Vi är på Göta till ca 7.30 på morgonen och på eftermiddag från 16.30.