Svea

På avdelning Svea går barn i åldrarna 1-3 år.

På Svea arbetar vi för att skapa förutsättningar för en ökad trygghet och en stimulernade inlärningsmiljö. Vi arbetar med hur vi är med och mot varandra och hur vi kommunicerar med och till varandra. Detta gör vi bland annat genom att ge barnen möjlighet till lek- och lärandesituationer i mindre grupper.

Vi arbetar även temainriktat med utgångspunkt i böckerna om Lilla Anna och Bockarna Bruse.

  • Telefonnummer till Svea 0302- 52 21 11