Rektor och ledning

Rektor och förskolechef:

Cilla Larsson

Från 24/4 Charlotte Limberg
Tollereds förskola och skola
0302 - 52 21 01