Kvalitetsarbete Tolleredskolan

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet på Tolleredsskolan

 

 "Nyfikenhet och kreativt lärande utvecklar

framtidens problemlösare"

Tolleredsskolan och Tollereds förskola

Läs här Systematiskt kvalitetsarbete Tolleredsskolan Läsåret 15/16

Läs här Systematiskt kvalitetsarbete förskolan 2016