Information till föräldrar

Övergång år 5 till år 6 tilli Alléskolan

När vi sätter samman nya klasser till årskurs 6 på Alléskolan så strävar vi efter att ha en jämn fördelning av flickor och pojkar i klasserna. Vi vill också ha en bra fördelning utifrån ett socialt och kunskapsmässig perspektiv.

Läs hela dokumentet här.