Handlingsplaner

Här samlar vi handlingsplaner, riktlinjer, informations- och policydokument. Dessa dokument styr skolans och förskolans sätt att arbeta.

Screeningsplan i svenska och matematik för kommundel Floda

Syfte med screening

Resultaten av screeningarna skall ses som avstämningar som ger god information om vilka kunskaper som utgör styrkor och vilka kunskaper som eleven genom undervisning behöver utveckla mer. På så sätt fyller screeningarna en formativ funktion. Screeningsresultaten ger även en bild av hur undervisningen har fungerat, vilket i sin tur kan ge uppslag till hur undervisningen behöver utvecklas. Syftet är även att sträva efter ökad likvärdighet inom varje skolenhet och inom Floda kommundel.

Ladda hemlängst ner på sidan!