Tollereds fritidsklubb

Klubben är öppen för barn i år 4-5. Elever i år 6 som gått på Tolleredsskolan är också välkomna. Vi har öppet efter skolans slut fram till klockan 17. Telefonnummer till klubben är 076-610 64 24. Nu är fritidsklubben högst upp i skolans lokaler.

På skoldagar serveras mellanmål klockan 14.30 för år 4, 5 och 6.

Fritidsklubben är en öppen verksamhet där man får komma när man vill utan anmälningsplikt. Endast under loven behöver vi veta om man skall vara på klubben.

De barn i år 4 och 5 som har omsorgsbehov före skolans start (frukost) måste ansöka om det separat.

Barn som lekerPå skoldagar serveras mellanmål ca 14.00.  Klubben är gratis men ett mellanmål  kostar 10 kronor.
Lunchen och mellanmål på lovet kostar sammanlagt 40 kronor.

För att barnen skall slippa ha pengar med sig till skolan så skickas en räkning en eller två gånger per termin.

Före loven

Före loven skickar vi ut lappar till alla barnen. Där måste man anmäla sig om man skall äta och följa med på utflykter. Det är viktigt att lappen lämnas i tid till oss och anmälan är bindande. Det vill säga att du betalar för den mat du beställt. Gäller årskurs 4, 5 och 6. Lunch serveras klockan 11:30 och mellanmål klockan 14.

På loven

Klubben är öppen 10-17 på lovdagar. De barn i år 4, 5 och 6 som har omsorgsbehov utöver dessa tider måste ansöka om det separat.

Vad gör vi på klubben?

Här erbjuder vi ett varierande utbud av aktiviteter som är anpassat till barnens egna initiativ och idéer. Barnen har fritidsgymnastik tillsammans med barnen i årskurs 2 och 3. Pedagogens roll är att främja ett mer självständigt tänkande hos barnet och stödja barnet att ta eget ansvar för sin vardag. Varje månad har vi fritidsråd där barnen får en större chans att vara delaktiga och ha inflytande över sin tid på klubben.

Du kan även få läxhjälp här.