Sjukanmälan

Sjukanmälan för barn i förskoleklass och skola:

Sjukanmälan av elev i Skola24

Sjukfrånvaro: Vid sjukdom ringer vårdnadshavare tel. 0515–77 70 15 innan kl. 08.00, gärna tidigare om eleven går på fritids. Elevens 10 siffriga personnummer knappas in (behöver inte vara reg. i Skola 24för att ringa). På telefon kan man bara sjukanmäla för en dag i taget, om man istället väljer att logga in på webben www.skola24.se kan eleven frånvaroanmälas för fler dagar. Skola24 finns även som en mobilapp. Klicka på länken nedan för att läsa instruktionen om hur appen laddas ner. Uppstår problem med inloggning eller annat som rör Skola24, kontakta via epost Malin Stålros

Frånvaro på lovdagar: Frånvaro görs direkt till fritids på tel.nr 0722-441654

Övrig giltig frånvaro: Vid frånvaro som avser exempelvis tandläkarbesök, så kallad giltig frånvaro, görs anmälan via webben på Skola24. När vårdnadshavare gjort detta kommer det ligga synligt i systemet för personalen på skolan.

Ogiltig frånvaro: Om en elev inte kommer till skolan på morgonen och inte är frånvaroanmäld kommer elevens pedagog att ringa upp vårdnadshavaren för att kontrollera frånvaron.

Ledighet: Vid ledighet måste vårdnadshavare i god tid fylla i ledighetsansökan. Längre ledighet beviljas enbart om synnerliga skäl föreligger. Se vidare på blanketten vad som gäller. Blankett om ledighet finns nedanför.