Förskoleklass

I förskoleklassen arbetar vi integrerat men delar också in oss efter behov och förutsättningar.

Musik har vi tillsammans. Då använder vi skolans idrottshall för att få ökat rörelseutrymme. 

Vi har ett gemensamt tema som för vårterminen heter ”Förr och nu”. Då går vi tillbaka i tiden för att ta reda på hur det var i skolan och i samhället för 100 år sedan och jämför med hur det är nu.

Vi arbetar med språklekar som har Bornholmsmodellen som utgångspunkt.

Telefonnummer till förskoleklassen 0302-52 21 06.

 Kontakt: 

 

Mer information