Arbetslag 4-5

Kvarnen klass 4-5

Turbinen B klass 4-5