Administration och vaktmästeri

Administration    
Rektor/förskolechef    Cilla Larsson 0302-52 21 01 
 F.r.o.m 24/4 2017  Charlotte Limberg 0709-94 08 94
Administratör    Camilla Olsson  0302-52 18 19
    076-89 84 423
      
     
IT-ansvarig    Michael Oscarsson 072-2262474
    070-3041342
Kök     Ann-Cathrine Svanberg   0302-52 21 02
Vaktmästare    Sören Hurtig
0302-52 18 28