Administration och vaktmästeri

Administration

     
       
Rektor/förskolechef     Charlotte Limberg 0709-94 08 94
Administratör     Camilla Olsson  0302-52 18 19
      076-89 84 423
IT-ansvarig     Michael Oscarsson 072-2262474
      070-3041342
Kök      Ann-Cathrine   Svanberg    0302-52 21 02
      Linda Åkerman  
Vaktmästare      Sören Hurtig 0302-52 18 28