Administration och vaktmästeri

Administration    
Rektor/förskolechef    Cilla Larsson 0302-52 21 01 
    0709-94 08 94
Administratör    Camilla Olsson  0302-52 18 19
    076-89 84 423
Vikariesamordnare    Ingela Vernersson 0302-52 17 39
    072-52 97 059
IT-ansvarig    Michael Oscarsson 072-2262474
    070-3041342
Kök     Ann-Cathrine Svanberg   0302-52 21 02
Vaktmästare    Sören Hurtig
0302-52 18 28