Rektor

Rektor och förskolechef för Tollereds enhet:

Charlotte Limberg 

    

0302-522120

 

    072-2006931