Rektor

Rektor och förskolechef för Tollereds enhet:

Cilla Larsson

Telefon: 0302 - 52 21 01