Vår Vision

På Berghultsenhetens förskolor arbetar vi med framtidens vuxna. Vi tror på det kompetenta barnet som vill och vågar vara med och forma sin dag.

För att nå vår vision:

  • Är vi lyhörda mot barnen och tar tillvara deras intressen så att de är delaktiga i sin egen lärprocess och vårt styrande av verksamheten.
  • Arbetar vi med aktionsforskning i vardagen. På så sätt kvalitetssäkrar vi att verksamheten styrs av barnens utveckling och lärande.
  • Arbetar vi med lösningsinriktad pedagogik där barnen lär tillsammans.
  • Arbetar vi med EQ så att barnen ges möjlighet att träna på att ta ansvar för sina handlingar.
  • Strävar vi efter att ha en positiv lärmiljö som genomsyras av lärandet genom leken.
  • Ger vi barnen tillgång till tidsenliga verktyg som främjar det framtida lärandet.
  • Arbetar vi med hållbar utveckling.