Information inför höstterminen 2018

Publiceringsdatum : 2018-06-27

Nedan finner du information inför höstterminen 2018.

Information för fritidshem v 32

Alla barn och vårdnadshavare är välkomna tillbaka till fritidshemmen måndagen den 6 augusti.

Telefonnummer


F-2A, fritidshem                 0302-521832                      073-03 64 698
F-2A, skola                                                                    073-03 64 065

F-2B, fritidshem                 0302-521830                      072-20 41 654
F-2B, skola                                                                     073-03 59 421

3-5A, fritidshem                 0302-521801                      072-50 51 801
3-5A, skola                                                                     072-23 35 305

3-5B, fritidshem                 0302-521824                      072-20 10 552
3-5B, skola                                                                    072-20 00 317

Skoltider

Fr o m höstterminen gäller följande tider för skolan:

Åk F-2                                08.00-13.00

Åk 3-5                                08.00-14.20, må, ti, to, fr
                                            08.00-13.00  on 

Fritidsklubben

Fritidsklubben är en öppen verksamhet för barnen i år 4 och 5. Elever i år 6 som tidigare gått på Berghultsskolan är också välkomna.

Vi vill ta tillvara på barnens egna intressen, utveckla nya färdigheter och skapa en verksamhet som ger trygghet och gemenskap. Klubben har flera aktiviteter som att pyssla med olika tekniker och material, spela spel eller bara koppla av.

Att tänka på

  • Klubben har öppet måndag, tisdag, torsdag, fredag 14.20-17 onsdag 13-17
  • 14.20 serveras mellanmål.
  • De barn som vill äta mellanmål anmäler sig senast vid lunch på ett block i bamba.
  • En eftermiddag på klubben kostar 19:-.
  •  För att barnen ska slippa ha pengar med sig till skolan, så kommer det en räkning ett par gånger per termin.
  • På loven erbjuder vi lunch, mellanmål och pyssel för 52kronor/dag. På loven är klubben bara öppen för de barn som anmält sig till lovverksamhet. Mer information kommer till de berörda inför varje lov.
  • Har du anmält ditt barn till verksamheten under lovet kommer du att debiteras oavsett om ditt barn varit på plats eller inte.

 

Specialkost

Om ditt barn är berättigad till specialkost ska en blankett fyllas i varje läsår. För kommande läsår är sista ansökningsdag 2018-09-01. Information finns på Lerums kommuns hemsida.

(Utdrag från informationen på kommunens hemsida)
Fyll i blanketten för specialkost med kontaktinformation och information om ditt barns dietbehov och lämna till ansvarig pedagog på skolan/förskolan.

Vårdnadshavare meddelar om det är aktuellt med specialkost även kommande skolår genom att lämna in ny en specialkostblankett. Om inte vårdnadshavaren inkommer med ny blankett, så anses inte behovet av specialkost längre förekomma. När ditt barn byter från förskola till förskoleklass, från år 5 till år 6 samt från år 9 till gymnasiet ska en ny specialkostblankett fyllas i och lämnas till den nya skolan

Skulle det ske några förändringar i ditt barns dietbehov, så ska en ny specialkostblankett fyllas i. Om ditt barn är sjukt eller ledig bör du kontakta Måltidsservice och meddela detta. Om eleven under två veckors tid utan anmäld orsak inte hämtar ut sin specialkost, kommer denna dras in. Köket meddelar ansvarig pedagog som i sin tur meddelar skolsköterskan och vårdnadshavare.

Nya medarbetare

Vi vill hälsa våra nya medarbetare välkomna till Berghultskolan:

F-2A
Sandra Eriksson, grundskollärare

F-2B
Linn Hagman, lärare förskoleklass

3-5A
Hanna Tjörnhed, grundskollärare
Karin Sjögren, grundskollärare
Liselott Tjärnskog, grundskollärare
Tobias Hulterström, lärare idrott och hälsa

3-5B
Elisabeth Friberg, grundskollärare
Lovisa Albinsson, grundskollärare

Läsårstider 18/19

Läsårstiderna för det kommande läsåret finner du på Lerums hemsida www.lerum.se
Obs. fredagen den 17 augusti är en stängningsdag. Fritidshemmen stängda.