Berghultskolan

Vi erbjuder verksamhet och utbildning för barn mellan sex och tolv år. Vi är en grundskola där barnen går från F-5, med fritidshem och fritidsklubb. På enheten arbetar cirka 35 personer.

Berghultskolan ligger vid skogskanten i södra Floda och här går cirka 280 barn i förskoleklass till år 5. Pedagogerna ansvarar tillsammans för barnets dag och lärande. Skola och fritidshem är integrerade med varandra.

Trygg skolmiljö

All personal på skolan arbetar för en trygg skolmiljö tillsammans med eleverna. Skolan deltar i Trivselprogrammet, där eleverna är trivselledare vilket bidrar till ökad aktivitet och trygghet på rasterna. 

Trivselprogrammets mål är

  • främja ökad och varierad lek på rasterna
  • hjälpa elever att bygga goda vänskapsrelationer
  • minska konflikter
  • främja värderingar och förhållningssätt som inkludering, vänlighet och respekt

Aktiv föräldraförening

Vi har bland annat en föräldraförening som genomför en rad med olika aktiviteter samt ett arbetsenhetsråd där föräldrar medverkar och påverkar skolan inre arbete. Vi vill ge barnen ökad självkänsla med respekt för sig själv och andra samt goda baskunskaper och lust till fortsatt lärande. Vi har Grön Flagg och arbetar gärna med utomhuspedagogik.