Föräldrainflytande

Målsättning med föräldrainflytande är att föräldrarna upplever att de har möjligheter att framföra sina synpunkter och att personalen lyssnar på och så långt det går tar hänsyn till deras synpunkter.

Åtgärder

  • Föräldramöten
  • Utvecklingssamtal
  • Upprättande av åtgärdsprogram
  • Enhetsråd
  • Arbetsenhetsråd
  • Utvärdering av verksamheten

Läs mer i vår handlingsplan nedan.