Enhetsråd

Enhetsråden inom Berghult Tolleredsenheten ser olika ut.

Det finns tre olika uppdelningar, Berghultsskolan, Berghults förskolor samt Tolleredskola/förskola. Vi i " Floda" kan komma att ha gemensamt råd, utifrån vilka frågor som skall behandlas.

Enhetsrådets syfte är att i samråd hantera frågor av övergripande karaktär innan beslut fattas. Det kan vara frågor gällande lokal arbetsplan, budget, utvärdering, läroplan.

I enhetsrådet ingår rektorer, pedagoger, föräldrar- och elevrepresentanter från varje arbetsenhetsråd.