Fritidshemmet

Hej och välkommen till Berghultsskolans fritidshem!

F - frihet
R - rörelse
I - inflytande
T - trygghet
I - inspiration
D - delaktighet
S - spontanitet
H - harmoni
E - entreprenöriellt lärande
M - möten