Fritidshemmet

Hej och välkommen till Berghultsskolans fritidshem!

Från höstterminen 2019, med en organisation med utökad fritidshemsverksamhet för årskurserna F-6, finns större möjligheter att kombinera flexibilitet och välfungerande gruppindelningar med en verksamhet av god kvalitet. I fritidshemmet är tillsynsansvaret tydligare än i öppen fritidsverksamhet/fritidsklubb och medarbetarna vet vilka barn som ska delta i verksamheten varje dag. I och med de förändringar i läroplanen som gjordes 2016 har styrningen av fritidsverksamheten blivit tydligare och det finns idag ett större fokus på undervisning i fritidshemmet. Den nya organisationen för fritidshemsverksamheten och att Lerums kommun bedriver den i egen regi ger bättre förutsättningar för ansvariga rektorer att leda och utveckla det pedagogiska arbetet i enlighet med läroplanen