Sjukfrånvaro

När du behöver rapportera frånvaro. Skola24 börjar träda i kraft i början av mars.

                                                                                                                                       

Frånvarohantering Skola 24

Hej!

Lerums kommun kommer att införa ett nytt frånvarosystem för elever år F-5, med början mars-2014.
Ni kommer att via e-post få en aktiveringskod och information om hur skola 24 startas upp.

För er föräldrar:

  • Förälder frånvaroanmäler sitt/sina barn från och med dagens datum före klockan 08:00.

Förälder kan genom skola24 frånvaro anmäla sitt/sina barn för hela och delar av dagar från och med dagens datum och max 5 dagar i sträck.

Det går även bra att meddela frånvaron/dag via telefon: 051-577 70 15.  Där knappar du in elevens 10 siffriga personnummer.

  • Ni föräldrar får e-postmeddelande efter första lektionen med anmäld frånvaro, t.ex. om elev kommer sent på en lektion. I e-postmeddelandet står då hur många minuter eleven varit sen exempelvis 10/60 betyder frånvarande 10 minuter av 60.
  • Det går bara iväg ett e-postmeddelande/dag till er föräldrar och vill ni ha en heltäckande bild av dagen så loggar ni in på skola 24.
  • Elever som beviljats ledighet, eller är sjuka, under en längre period läggs in i systemet av pedagog.
  • Om ni behöver be om ledigt med kort varsel kontaktas elevens pedagog.

Arbetsgången på skolan:

Lärare fyller i frånvaro första lektionen.

Skola24 läses av, elever som är frånvarande och inte frånvaroanmälda; vårdnadshavare får samtal hem.

Elever som inte är frånvaroanmälda, men är frånvarande under senare delen av skoldagen, hemmet kontaktas.

Observera att det säkert kommer att bli många fel i början, men det kommer att fungera bra och bli tydligt på sikt.