Miljödiplomering

Miljödiplomering i enlighet med "Göteborgsmodellen" erbjuds i hela Göteborgsregionen, men även på andra platser i landet.

 Målsättningen är att ett enhetligt och välkänt miljöledningssystem ska bli tillgängligt för allt fler verksamheter runt om i landet.Pojke leker i snön

En kravstandard

I denna anda är kriterierna anpassade så att Miljödiplomeringen uppfyller kraven i Svensk Miljöbas. Det är en kravstandard som flera kommuner och organisationer står bakom, för att samordna de olika miljödiplomeringssystem som växt fram i landet.

Lerum - ett pilotprojekt

Att miljödiplomera hela kommunförvaltningen i ett helhetsgrepp är ett pilotprojekt som genomförs i samarbete med Miljödiplomeringen.

Ladda hem