Hur långt har vi nått?

Som en av få kommuner i Sverige blev Lerums hela kommunförvaltning, alla kommunens verksamheter, miljödiplomerad den 15 mars 2013.


Kommunen är en komplex och stor organisation och bredden i miljöarbetet omfattar allt från hur kommunen utifrån politiska beslut köper miljömärkt, reser klimatsmart, och bygger miljöanpassade fastigheter, till hur kommunen via samhällsplaneringen försöker ge förutsättningar för ett hållbart samhälle och arbeta med lärande för hållbar utveckling i förskolor och skolor.
 
Det finns ett flertal kommuner där delar av den kommunala organisationen är miljödiplomerade. Det är mer ovanligt att en hel kommun lyckats bli diplomerad. Laxå och Askersund blev miljödiplomerade 2012. Det finns också några kommuner som är certifierade enligt ISO14001 och/eller EMAS.
 
Miljödiplomeringen är en del av kommunens visionsarbetet – att bli Sveriges ledande miljökommun. Miljödiplomeringen innebär att miljöarbetet uppfyller kraven i Svensk Miljöbas och dessutom de specifika kraven enligt Göteborgsmodellen, som framför allt ställer krav på en viss nivå av åtgärder redan första gången en organisation miljödiplomeras. Sammanfattningsvis innebär miljödiplomeringen att kommunförvaltningen:
 •Utbildat alla tillsvidareanställda medarbetare i grundläggande miljökunskap.
•Kartlagt och utvärderat miljöarbetet.
 •Har policy, mål och handlingsplaner för miljöarbetet.
 •Genomfört konkreta miljöförbättringar.
 •Förankrat och redovisat miljöarbetet.
 •Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete platsbesök och intervjuer i olika verksamheter. För att förbli miljödiplomerade måste kommunen jobba vidare med miljöarbetet och visa på ständiga förbättringar och via en årlig granskning av miljöarbetet, revision av externa miljörevisorer, bli godkänd.