Björnen

På Björnen genomsyras allt vi gör i vardagen av pedagogik. Det är i våra rutinsituationer och andra vardagliga situationer som vi fångar upp och tydliggör det lustfyllda lärandet, ett lärande som är livslångt.

Genom att använda oss av ett lösningsinriktat förhållningssätt är vårt mål att barnen skall känna sig säkra, bli bekräftade, utmanas, utveckla färdigheter och samarbeta med andra barn.

Nordåsens förskolaBarnens egna resurser

Ett lösningsinriktat förhållningssätt innebär att i stället för att fokusera på problem uppmärksamma det som fungerar, ett positivt, uppmuntrande förhållningssätt och en samtalsmetodik där man aktiverar barnens egna resurser.

Vi tror på det kompetenta barnet

Vi vill att barnen skall trivas och tycka det är roligt att gå till förskolan. De skall känna trygghet och gemenskap i gruppen, både tillsammans med vuxna och barn.

Vi vill att barnen ska veta att vi vuxna intresserar oss och vill möta dem i deras aktiviteter och behov.

Vi har 19 barn i åldern 1-5 år

Vi arbetar utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö98) vill du läsa mer klicka på skolverkets länk. Vi har också formulerat egna mål där vi brutit ner läroplanens mål till oss.

Så här ser våran dag ut:

8.00 Frukost
9.00 Samling
10.00 Planerad aktivitet/utelek
10.30 Utelek, sovvila för de yngsta
11.45 Avslappning
12.00 Lunch, och sedan fri lek
15.00 Mellanmål, och sedan fri lek

Vi som arbetar på Björnen är:

  • Linda Karlsson 
  • Monica Ekstein
  • Sandra Segerfeldt
  • Madelaine Hagström