Sjukfrånvaro

Om ditt barn inte kan närvara på förskolan eller om det är sjukt vill vi att du meddelar förskolan om detta.

Du gör detta genom att lägga in frånvaron i vårt närvarosystem. För manual klicka på länken under mer information. Vi vill även att du meddelar anledning för frånvaron till ditt barns avdelning. Kontakta förskolan dagen innan ni återkommer till verksamheten.

  • Björnen, 0302-52 21 73
  • Skogsmusen, 0302-52 21 74
  • Igelkotten, 0302-52 21 75
  • Ekorren, 0302-52 21 76

Mer information