Ledning och administration

Förskolechef

Liselotte Macfie, 0302-52 18 23, Nordåsens förskola, Violens förskola

Ulrika Strömblad, 0302-52 18 20, Berghults förskola

 

Specialpedagog Anna Hellander, 0302-52 18 89

Vaktmästare Sören Hurtig, 0302-52 18 28