Pedagogista

Pedagogista - Pedagog med fokus på utveckling

Linda Mjölner, Berghultsförskolornas enhet, Floda
linda.mjolner@lerum.se 0302-52 18 43

Jag heter Linda Mjölner och är anställd för att tillsammans med pedagogerna driva utveckling av det pedagogiska arbetet. Min roll innebär bland annat att jag är ute bland barn och pedagoger och deltar i deras processer. Med hjälp av observationer och frågor hoppas jag kunna hjälpa pedagogerna att se på verksamheten “utifrån” och därmed bidra till att de får nya perspektiv och nya tankar i en reflektion.

Frågor som vi tillsammans reflekterar över kan vara:

  • Vad var det barnen utforskade?
  • Vilket lärande var det som skedde?
  • Vad vill vi bestämma oss för att fokusera på?
  • Hur kan vi dokumentera och följa upp? 
  • Hur kan vi gå vidare utifrån barnens intressen och erfarenhet?

Jag kan gå ut i verksamheten vid kortare tillfällen och bolla frågor med pedagoger, eller  finnas med under en längre period och vara delaktig i den pedagogiska dokumentationen kring uppstart, drivande och avslutande av ett projekt. Två extra ögon som kan se allt fantastiskt som sker i verksamheten, sätta ord på det och synliggöra det för barn och pedagoger, som i sin tur delar vidare till föräldrar och samhälle. Ibland kan jag också ifrågasätta det som sker och fundera över hur vi tillsammans kan göra verksamheten ännu mer inspirerande, utvecklande och lärorik.

Det ligger också i mitt uppdrag att koppla barnens processer och pedagogernas tankar till ny forskning, litteratur och teorier om lärande och barnsyn. Ute i verksamheten har jag också möjlighet till att se styrkor som ytterligare kan utvecklas samt upptäcka områden där vi behöver fördjupa oss och lära oss mer och utgå från dessa i planeringen av vår fortbildning.

“En person som utmanar mina tankar som enskild pedagog. En person som man kan bli galen på ibland om mina tankar inte överensstämmer med personens. Men så nyttigt att börja tänka om och nytt” (Colliander, Stråhle, Wehner-Godée,s 113 (2013) Om värden och omvärlden, kapitel Pedagogista, Alnervik & Kennedy)

 

Följ gärna mitt jobb och förskolornas processer på Instagram @Pedagogista_Berghult