Miljödiplomering

Miljödiplomering i enlighet med "Göteborgsmodellen" erbjuds i hela Göteborgsregionen, men även på andra platser i landet.

Nordåsens förskolaMålsättningen är att ett enhetligt och välkänt miljöledningssystem ska bli tillgängligt för allt fler verksamheter runt om i landet. I denna anda är kriterierna anpassade så att Miljödiplomeringen uppfyller kraven i Svensk Miljöbas. Det är en kravstandard som flera kommuner och organisationer står bakom, för att samordna de olika miljödiplomeringssystem som växt fram i landet.

Lerum - ett pilotprojekt

Att miljödiplomera hela kommunförvaltningen i ett helhetsgrepp är ett pilotprojekt som genomförs i samarbete med Miljödiplomeringen.

Du kan ta del av Berghults förskolors miljöarbete genom att klicka på ladda hem nedan.

Grön Flagg

1992 startade Floda Portar (nuvarande Berghultsflygels förskola) sitt miljöarbete med att söka och få bidrag från miljö och hälsoskydd till en kompost. Tillsammans med Violen fortsatte vi att söka och få kunskap om miljöförstörande pedagogik för förskolebarn. I Europa finns FEEE projektet, Eco Schools, som engagerar över 1.000.000 barn i 15 europeiska länder.

I Sverige finns projektet under namnet Grön Flagg. Hösten 1996 blev det möjligt för förskolor att söka miljöcertifiering. Genom Håll Sverige rent sökte Floda Portar och Violen certifiering och erhöll som första förskola i Västra Sverige detta våren 1997. Hösten 1997 var det Nordåsens tur att söka och de erhöll certifiering våren 1998.

För att få grön flagg krävs det att man uppfyller vissa kriterier - mål. Naturligtvis har vi fortsatt med vårt samarbete med Håll Sverige Rent och satt upp nya miljömål. Vi har haft många studiebesök under tiden, både från vår och andra kommuner.

Målen är:

  • Skogen: Vara rädd om naturen.
  • Kretsloppet: Sortera våra sopor och kompostera matavfall.
  • Energi: Byta ut fler glödlampor till lågenergilampor.
  • Inköp: Välja fler ekologiska/kravmärkta livsmedel. Välja miljövänliga städ/rengöringsartiklar.