Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Blåser spåbubblor

På Björnen är vi två dagbarnvårdare som har ett nära samarbete. Vi jobbar med 10 stycken barn från 1-6 år i familjedaghem.

Barnen vistas i en trevlig och trygg hemmiljö i små barngrupper, där de möter samma ansikte varje dag. Detta skapar goda relationer för båda föräldrar och barn. Vi träffas flera gånger i veckan bland annat i vår gemensamma lokal på Centralskolan. Där har vi samling, gymnastik, pyssel, bakning, lek och sång.

Nyheter och på gång

fler saker på gång
  1. Riktlinjer för fotografering

    På vår enhet får ni fotografera och filma vid till exempel Lucia, avdelnings- klassfest och avslutning. Men det är inte tillåtet att publicera vare sig bilder eller filmklipp på andras barn på nätet som till exempel Facebook om ni inte inhämtat samtycke från barnets vårdnadshavare före publicering. Allt enligt personuppgiftslagen PuL 1998:204 samt kommunens riktlinjer som ni kan läsa mer om på…