Om familjedaghemmet

På Björnen är vi två dagbarnvårdare som har ett nära samarbete. Vi jobbar med 10 stycken barn från 1-6 år i familjedaghem.

Barnen vistas i en trevlig och trygg hemmiljö i små barngrupper, där de möter samma ansikte varje dag. Detta skapar goda relationer för båda föräldrar och barn. Vi träffas flera gånger i veckan bland annat i vår gemensamma lokal på Centralskolan. Där har vi samling, gymnastik, pyssel, bakning, lek och sång.

Den fria leken

Den fria leken har en stor betydelse för vår verksamhet. Vi anser att det främjar barnens möjlighet att utveckla sin fantasi, leka i grupp, ta ansvar och lära sig att respektera varandra, samt att alla har rätt att tycka olika.

Vi är ofta ute

Utevistelsen är en viktig del av våran vardag, för att barnen ska få möjlighet att träna sina motoriska färdigheter. Naturen är en fin lekplats och barnen lär sig att vara rädd om naturen.

Kultur

Vi tar del av olika kulturella aktiviteter så som sagostund på biblioteket och teater. Tränar trafikvett när vi är ute i närmiljön.

Kost

Vi tycker att det är viktigt att lära barnen att laga och äta sund näringsrikt kost, som vi äter tillsammans i en lugn och rofylld miljö. Vi har också ett bra fungerande vikariesystem, när den ordinarie dagbarnvårdaren är ledig. I övrigt jobbar vi med portfolio, där vi dokumenterar och följer barnens utveckling.

Telefonnummer till dagbarnvårdarna på vårt område:

  • Gittan Ivarsson 073-660 67 57
  • Tina Persson 073-688 33 59