Arbetssätt och inflytande

Björnen karaktäriseras av att barnen vistas i en trevlig och trygg hemmiljö i små barngrupper, där de möter samma ansikte varje dag.

Vårt arbetssätt kännetecknas också av:

 • Skapa goda relationer med barnens föräldrar.Förskolebarn
 • Samlingar, gymnastik, pyssel, bakning, lek och sång.
 • Den fria leken.
 • Respekt för varandra.
 • Barnens rätt att utveckla fantasi och leka i grupp.
 • Utevistelsen för att barnen ska få möjlighet att träna sina motoriska färdigheter.
 • Vi tar del av olika kulturella aktiviteter så som sagostund på biblioteket och teater.
 • Tränar trafikvett när vi är ute i närmiljön.
 • Vi tycker att det är viktigt att lära barnen att laga och äta sund näringsrikt kost.
 • Vi har också ett bra fungerande vikariesystem, när den ordinarie dagbarnvårdaren är ledig.
 • Vi jobbar med portfolio, där vi dokumenterar och följer barnens utveckling.