Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Centralsklans gård och fasad från söder Foto av: Stefan Larsson

Centralskolan är en F-5 skola med barn i åldrarna 6-12 år.

På Centralskolan arbetar vi aktivt med trygghet, trivsel och arbetsglädje för alla barn och vuxna. Vi arbetar med att ständigt utveckla våra metoder för att nå ett bättre resultat.
Enhetens vision:Trygghet att vara den du är – kreativitet och makt att bli den du vill. Följ Centralskolan på Facebook - Centralskolan Floda. Instagram -centralskolanfloda

Nyheter och på gång

fler saker på gång
 1. Möte ny förskoleklass

  De vårdnadshavare som har barn som ska börja i förskoleklass hos oss på Centralskolan nu i augusti har ett informationsmöte tis. 30/5 kl 18.00. Välkomna

 2. Övergång åk 5 till åk 6.

  Information och tidsplan kring övergången till åk. 6.

 3. Tidigare stänging av Fritids och klubb

  På grund av skolans arbetsplatsträffar stänger fritids och klubb 16.30 nedstående datum. Om ni är i behov av omsorg, var vänlig maila rektor minst två veckor före. Datum som gäller är 22 feb, 22 mars, 26 april och 31 maj

 4. Enhetsrådets senaste protokoll

  Enhetsrådet har haft möte, här hittar du det senaste protokollet.

 5. Riktlinjer för fotografering

  På vår enhet får ni fotografera och filma vid till exempel Lucia, avdelnings- klassfest och avslutning. Men det är inte tillåtet att publicera vare sig bilder eller filmklipp på andras barn på nätet som till exempel Facebook om ni inte inhämtat samtycke från barnets vårdnadshavare före publicering. Allt enligt personuppgiftslagen PuL 1998:204 samt kommunens riktlinjer som ni kan läsa mer om på…