Intresserad av spetsundervisning?

Publiceringsdatum : 2017-08-15

Lerums kommuns erbjuder elever i årskurs 8 och 9 spetsutbildning inom matematik och svenska. Spetsutbildningarna betyder en fantastisk chans för dig som har stort engagemang, nyfikenhet och särskilda ambitioner och inom dessa ämnen.

Sedan snart 10 år tillbaka har elever från kommunens grundskolor med intresse för matematik kunnat läsa en integrerad kurs spetsmatte på Lerums Gymnasium. Syftet med spetsmatematiken är att stimulera elever med stort intresse för matematik, ge möjlighet att läsa in gymnasieskolans kurs matematik 1c under grundskoletiden och att ge möjlighet för matematikintresserade elever att börja sina gymnasiestudier med matematik 2c. Detta under förutsättning att eleven påbörjar studier på natur- eller teknikprogrammet på Lerums Gymnasium.

Vi har följt upp denna satsning även med spetssvenska. Vi erbjuder elever i årskurs 8 och 9 gymnasiekursen Skrivande, inom ämnet Svenska. Kursen är ett komplement till ämnet Svenska och är en delkurs på totalt 100 poäng. Syftet med kursen är att kunna erbjuda elever som redan nått långt inom ämnet Svenska en möjlighet att nå ännu längre och utvecklas vidare. Kursens upplägg följer i huvudsak det vi redan har inom spetsmatematiken vilket innebär att eleven måste vara beredd att satsa mer tid på studier inom ämnet utöver ordinarie kurs/timplan.

Klicka här för att läsa mer om spetssvenska>>.