Organisation läsåret 2014/2015

Publiceringsdatum : 2014-04-28

Här är organisationen för läsåret 2014/2015. Den kommer att bestå av två arbetslag, de yngre på nedervåningen och de äldre på ovanvåningen. Det kommer att finnas en flexibilitet inom och mellan elevgrupperna och pedagoger i varje arbetslag.

  • Förskoleklass, 26 elever, fritids F-1.
  • Årskurs 1, 20 elever, fritids F-1.
  • Årskurs 2-3, 30 elever, fritids 2-3.
  • Årskurs 4-5, cirka 23 elever, klubben.
  • Årskurs 4-5, cirka 23 elever, klubben.

Vi återkommer med information avseende klassindelningen av 4-5:orna och med personalfördelningen.

Hälsningar: Anette Larsson