Idrott och hälsa

Ledorden för våra aktiviteter är att utvecklas genom att lära och ha roligt. Vi lägger tyngd på att ta ansvar för sin grupp och se sig själv som en del i ett lag.

På idrotten är målet att elev skall medvetandegöra sin inställning och attityd till idrott samt förstå innebörden av att man lär sig att lära.

Pojke leker i snönUtvecklar för utmaningar

Vi utvecklar den motoriska färdigheten på individuell nivå och vi prövar på olika idrotter och aktiviteter för att ge en allsidighet. Vi lär oss och träna på olika färdigheter för att skapa en bred uppsättning för att klara av utmaningar som vi möter nu och senare i livet.

Gympa och simning

Vi håller för det mesta till i Centralskolans gympahall, men vistas även utomhus när vädret är bra. Dessutom besöker vi simhall och äventyrsbaden för att ge barnen förutsättningar för att lära sig simma så bra att de kan klara målen för simkunskap i år 5.