Arbetslag 2-3

Välkommen till arbetslag 2-3

Emma Liljeberg
Sofia Holmlund 
Anita Lundqvist
Eva-Lena Nöjd
Martin Edvardsson

Telefonnummer till fritids: 0302-52 19 43

Telefonnummer till klubben: 0302-52 19 42

Vid sjukanmälan: Ring skola 24 före kl 7.30 på telefonnummer: 0515-777015