Medgivande PuL

Bilder, filmer ljudupptagningar på Internet och i tryckt information Lerums förskolor och skolor använder gärna bilder och ibland filmer från verksamheten på sin webbplats (Internet) och i tryckt information. Det är oftast bilder eller filmer som tas på förskolan, i klassrummet, på skolgården, på utflykter, vid kulturarrangemang eller liknande.

Oftast används bilderna eller filmerna på förskolans/skolans webbsidor, bloggar och ibland på andra sidor inomkommunens webbplats eller trycksaker. För att kunna publicera bilder, filmer/ljudupptagningar där barn/elever finns med behöver vi godkännande från dig som vårdnadshavare.