Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kottens förskola

På vår förskola arbetar vi för trygga barn och föräldrar, gemensamt ska ge barnen en stabil grund för det livslånga lärandet. Genom glädje, nyfikenhet och vänskap vill vi tillsammans utforska världen.

Centralskolans förskola - Kotten - är lättillgängligt belägen mitt i Floda samtidigt som vi har närhet till skog, grönområden, lekplatser och vatten. Enhetens vision: Trygghet att vara den du är – kreativitet och makt att bli den du vill. Våra fokusområden läsåret 2018/2019 är att utveckla digitalisering och språkutveckling.

Läs mer om skolan

Nyheter och på gång

fler saker på gång
  1. Övergång mellan förskolan och förskoleklass

    Här hittar ni datum om övergång mellan förskola och förskoleklass.

  2. Riktlinjer för fotografering

    På vår enhet får ni fotografera och filma vid till exempel Lucia, avdelnings- klassfest och avslutning. Men det är inte tillåtet att publicera vare sig bilder eller filmklipp på andras barn på nätet som till exempel Facebook om ni inte inhämtat samtycke från barnets vårdnadshavare före publicering. Allt enligt personuppgiftslagen PuL 1998:204 samt kommunens riktlinjer som ni kan läsa mer om på…