Nyhetsarkiv Centralskolans förskola

Centralskolan

Stäng Kontakt

Kontakt

Telefon till Centralskolans förskola

Adress:

Centralskolan
Rurik Holms väg
448 30 FLODA

Aktivera Talande Webb

Stäng Aktivera Talande Webb
  1. Övergång mellan förskolan och förskoleklass

    Publiceringsdatum: 2015-02-03 Här hittar ni datum om övergång mellan förskola och förskoleklass.

  2. Riktlinjer för fotografering

    Publiceringsdatum: 2014-12-18 På vår enhet får ni fotografera och filma vid till exempel Lucia, avdelnings- klassfest och avslutning. Men det är inte tillåtet att publicera vare sig bilder eller filmklipp på andras barn på nätet som till exempel Facebook om ni inte inhämtat samtycke från barnets vårdnadshavare före publicering. Allt enligt personuppgiftslagen PuL 1998:204 samt kommunens…