Övergång mellan förskolan och förskoleklass

Här hittar ni datum om övergång mellan förskola och förskoleklass.