Om förskolan

Vår förskola består av två äldre avdelningar, Tallkotten och Grankotten, och två yngre avdelningar, Igelkotten och Knyttet.

På Centralskolans förskola arbetar vi för att alla barn i vår förskola ska få en god pedagogisk verksamhet som utgår ifrån barnens nyfikenhet och intressen. Vår förskola ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går hos oss.

På förskolan har vi i år språkutveckling och digitalisering som fokusområden. Vi vill främja barnens språkutveckling genom kreativitet, nyfikenhet och färdighetskunskap så att de utvecklar förmågan till ett rikt språk och förberedande skrivförmåga.

Vi arbetar för att skapa goda lärmiljöer då vi vill att miljön i vår verksamhet skall vara tilltalande, stimulerande och utmanande. Vi strävar mot att skapa rum i rummen där barnen inspireras till olika typer av lek och aktivitet. Vår miljö är i ständig förändring för att passa den aktuella barngruppen och dess föränderliga behov.

Vi på förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. När barnen lämnar förskolan vill vi att de har framtidstro och tillit till den egna förmågan.