Om förskolan

Vår förskola består av fyra avdelningar, Tallkotten, Grankotten, Igelkotten och Knyttet. Tallkotten och Grankotten är för de äldreavdelningar och Igelkotten och Knyttet är yngreavdelningar. Vi samarbetar mellan avdelningarna på förskolan.

På enhet Centrals förskolor arbetar vi för att alla barn i vår förskola ska få en god pedagogisk verksamhet som utgår ifrån barnens nyfikenhet och intressen. Vår förskola ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går hos oss.

På enhetens förskolor har vi i år Entreprenöriellt lärande och Skapande som fokusområden. Vi vill främja barnens kreativitet, nyfikenhet och självtillit så att de utvecklar förmågan att ta eget ansvar och vågar pröva egna idéer.

Vi arbetar för att skapa goda lärmiljöer då vi vill att miljön i vår verksamhet skall vara tilltalande, stimulerande och utmanande. Vi strävar mot att skapa rum i rummen där barnen inspireras till olika typer av lek och aktivitet. Vår miljö är i ständig förändring för att passa den aktuella barngruppen och dess föränderliga behov.

Vi på förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. När barnen lämnar förskolan vill vi att de har framtidstro och tillit till den egna förmågan.