Arbetssätt och inflytande

Vi jobbar för att alla barn ska vara trygga och känna social gemenskap på förskolan.

På Kotten blir alla barn sedda och respekterade utifrån sina förutsättningar.