Enhetsråd

Arbetsenhetsråd finns på varje förskola/arbetsenhet. De består av föräldrarepresentanter, pedagoger och i skolan även av elever.

Arbetsenhetsrådet är ett samtalsforum, i syfte att i dialog och i samråd hantera frågor som ligger nära barnens/elevernas vardag.

På Grankotten kan du vända dig till

  • Ann-Charlotte Carlsson
  • Maria Hörnquist

På Igelkotten kan du vända dig till

  • Karin De Andrade
  • Maria Pascoe

På Tallkotten kan du vända dig till

  • Tomas Carlsson
  • Kristina Vesik