Riktlinjer för fotografering

På vår enhet får ni fotografera och filma vid till exempel Lucia, avdelnings- klassfest och avslutning. Men det är inte tillåtet att publicera vare sig bilder eller filmklipp på andras barn på nätet som till exempel Facebook om ni inte inhämtat samtycke från barnets vårdnadshavare före publicering.

Allt enligt personuppgiftslagen PuL 1998:204 samt kommunens riktlinjer som ni kan läsa mer om på följande länk:

Riktlinjer Personuppgiftslagen

Om ni tänkt fotografera eller filma vid annat tillfälle måste du först be om medgivande från skolans rektor tillika förskolechef.