Välkommen till Igelkotten

Vi som jobbar på avdelningen Igelkotten (yngrebarnsavdelning)

Marie Svärd Danielsson

Johanna Lansenfeldt

Malin Gramén

Eva Aronsson

Tel.nr till avdelningen 0302-521938