2816 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Vad får unga i kommunen att må bra?

  Vad får unga i kommunen att må bra? Beredningen har fokuserat på att ta fram strategier kring psykisk hälsa, hur psykisk ohälsa kan förebyggas, och fokuserat på hälso- och friskfaktorer snarare

  Senast uppdaterad 2017-03-22

 2. Stenkullen

  Stenkullen Den senaste kommundelsträffen i Stenkullen var 2008.  Anteckningar från tidigare kommundelsträffar i Stenkullen Kontakta Medborgarkontoret KomIn om du vill läsa

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 3. Framkomlighet

  Framkomlighet Vi vill därför uppmana fastighetsägare att medverka till ökad trafiksäkerhet genom att klippa häck, träd eller annan siktskymmande växtlighet på sina tomter. Observera att de

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 4. Processen i fem steg

  Processen i fem steg Här nedan beskriver vi processen med att utmana kommunens verksamhet. Steg 1 Gå in på kommunens hemsida www.lerum.se/utmaningsrätten. Fyll i det

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 5. Utmaning - hur går det till?

  Utmaning - hur går det till? Om utmaningen bedöms vara seriös och ger tydliga besked om förbättringar när det gäller miljöhänsyn, kvalitet, pris eller annat, utlyser kommunen en offentlig

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 6. Buller från byggplatser

  Buller från byggplatser För buller från byggarbetsplaster gäller riktvärden. Bostäder Vardag Dagtid klockan 07-1960 dBA utomhus, 45 dBA inomhus

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 7. Krisinformation via telefon

  Krisinformation via telefon Hesa Fredrik i din mobiltelefon Från och med den 1 februari 2015 är det möjligt för allmänheten att få Viktigt meddelande till

  Senast uppdaterad 2014-08-27

 8. Energieffektiva hus

  Energieffektiva hus För att få halverade avgifter för bygglov och startbesked får energibehovet vara max 50 procent av Boverkets nivå och byggnaden ska förses med minst 3 kW solenergi om det

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 9. Vad tycker du?

  Vad tycker du? Här är en del idéer och förslag som kommit in: Skapa fler gröna jobb i kommunen genom att ställa om energisystemen i kommunens bostäder Skicka ut

  Senast uppdaterad 2015-01-29

 10. Ekebacken

  Ekebacken Det är cirka 15 minuters promenad till tåg och buss. Flexlinjen har hållplats utanför Ekebacken. Goda parkeringsmöjligheter finns också. Boendet Ekebacken är ett

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 11. Samverkan

  Samverkan Samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun Med målet att öka tryggheten och minska brottsligheten har Lerums kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland,

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 12. Rehabenhetens övergripande mål

  Rehabenhetens övergripande mål Rehabenhetens övergripande mål HÖG KVALITET OCH HELHETSSYNRehabiliteringsverksamheten verksamhet skall präglas av hög kvalitet och

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 13. Habilitering

  Habilitering Det innebär personer med utvecklingsstörning, autism eller personer som i vuxen ålder fått en hjärnskada efter olycka eller sjukdom.

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 14. Förebyggande metoder

  Förebyggande metoder Effekt (Tidigare ÖPP - Örebro Preventionsprogram) Det finns risker med en tidig alkoholdebut och det är viktigt med tydlig gränssättning kring alkohol. Det är

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 15. Upplevelserummen

  Upplevelserummen I olika upplevelserum erbjuds besökaren möjligheter att få känna förväntan och glädje, överraskningar, men också lugn och välbehag. Impulser från sinnesorganen, syn, hörsel,

  Senast uppdaterad 2012-06-18

 16. Miljögifter i fisk

  Miljögifter i fisk Undersökningar har visat på förhöjda halter av de miljöfarliga ämnena krom, 

  Senast uppdaterad 2013-03-22

 17. Tack för din utmaning!

  Tack för din utmaning! Vi har tagit emot din utmaning och kontaktar dig så snart vi kan. Om du har några frågor, var vänlig kontakta kommunens upphandlingsansvarige.

  Senast uppdaterad 2012-06-10

 18. Anpassa webbplatsen

  Anpassa webbplatsen Använd din webbläsares funktioner! Om du väll ändra storlek, färger och liknande på sidan ska du använda

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 19. Om other languages

  Om other languages Vi har kallat funktionen Other languages. In English Lerums website has its own structure in English, where the most important pages are

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 20. Förebyggande metoder

  Förebyggande metoder Effekt (Tidigare ÖPP - Örebro Preventionsprogram) Det finns risker med en tidig alkoholdebut och det är viktigt med tydlig gränssättning kring alkohol. Det är

  Senast uppdaterad 2012-06-06