Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Violens förskola

På vår förskola arbetar vi för trygga barn och föräldrar så att vi gemensamt kan ge barnen en stabil grund för det livslånga lärandet. Genom glädje, nyfikenhet och vänskap vill vi tillsammans utforska världen.

Förskolan ligger i området Hyltorna med närhet både till skogen och till Novahallen där vi tycker om att vara.

Läs mer om skolan

Nyheter och på gång

fler saker på gång
  1. Enhetsrådet har haft möte

    Enhetsrådet har haft möte den 5 april.

  2. Övergång mellan förskolan och förskoleklass

    Här hittar ni datum om övergång mellan förskola och förskoleklass.

  3. Riktlinjer för fotografering

    På vår enhet får ni fotografera och filma vid till exempel Lucia, avdelnings- klassfest och avslutning. Men det är inte tillåtet att publicera vare sig bilder eller filmklipp på andras barn på nätet som till exempel Facebook om ni inte inhämtat samtycke från barnets vårdnadshavare före publicering. Allt enligt personuppgiftslagen PuL 1998:204 samt kommunens riktlinjer som ni kan läsa mer om på…