En färgstark förskola

Vi har en engagerad personal som tillsammans med barnen ser till att det blir en rolig och givande vistelse på vår förskola. Vi lyssnar på barnen och möter dem där de är i sina intressen och sin utveckling.

Att vi vill att barnen ska trivas och känna sig trygga på vår förskola är självklart och det jobbar vi kontinuerligt utefter. När det kommer till trygghetsarbetet har vi en likabehandlingsplan som gås igenom och uppdateras varje år. Det finns en barnversion som vi har uppsatt på väggen och som vi pratar med barnen om, med frågeställningar som ex. "Hur är man en bra kompis" och "Hur kan man hjälpa varandra". Barnen har också gjort trivselregler som vi satt upp på väggen om hur man kan vara gentemot varandra.

Läs mer i vänstermenyn hur vi arbetar och hur du som förälder kan vara med och påverka verksamheten.