Arbetsenhetsråd

Arbetsenhetsrådet är ett samtalsforum, i syfte att i dialog och i samråd hantera frågor som ligger nära barnens/elevernas vardag.

Arbetsenhetsråd finns på varje förskola/arbetsenhet. De består av föräldrarepresentanter, pedagoger och i skolan även av elever.

Föräldrarepresentanter på Violen är

  • Joakim Hagman
  • Robert Magnusson
  • Linda Larsen
  • Linda Gardefors-Ellholm