Enhetsråd

Arbetsenhetsrådet är ett samtalsforum, i syfte att i dialog och i samråd hantera frågor som ligger nära barnens/elevernas vardag.

Enhetsråd 2013

30 januari 18-19 samt 24 April 18-19 i konferensrummet på skolan.